- Proiectul multilateral, Comenius - Walking in each other’s shoes, prof. coordonator Elena Iercoșan, 2013-2015

- Parteneriat școlar multilateral Comenius- Wordcrossing, prof. coordonator Andrea Ardelean

- Proiectul Socrates, Comenius – Şcoală gazdă, prof. coordonator Rodica Mone

- Proiect multilateral Comenius - Conflicting Past – Common Future. A Practical Survival Guide for Young European Citizens

- *Proiect Comenius - Parteneriate multilaterale . Trecut conflictual-Viitor comun .Ghid practic de supravietuire pentru tinerii cetateni europeni. 2009-2011-Prof. coordonator Elena Iercosan

- PROIECT INTERNAŢIONAL ÎN PARTENERIAT ROMÂNIA-BAIA MARE ŞI FRANŢA-ORTHEZ

DESCRIEREA PROIECTELOR

Proiectul: Walking in each other’s shoes

Ce este Comenius?

Comenius este prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, prin care Comisia Europeană sprijină financiar instituțiile de învățământ preuniversitar în realizarea de parteneriate școlare, care duc la creșterea calității și la consolidarea dimensiunii europene în educație.

Programul Sectorial Comenius urmărește:

 • dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor;
 • sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie activă.

Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puțin trei instituții din trei țări diferite. Una din instituțiile implicate în parteneriat iși asumă rolul de coordonator de proiect. Activitățile din proiect se derulează pe o perioadă de doi ani.

Titlul proiectului: Walking in each other’s shoes          

Nr.de referință: COM-13-PM-673-MM-DE

Limba de comunicare: engleza

Instituțiile partenere:

1. Fach- und Berufsoberschule Erlangen, Germania - DE  - coordonator

2. South Downs College, Waterlooville, Anglia, UK

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzm 11 Września  2001R, Kalisz Pomorski, Polonia - PL

4. Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci ", Vallo della Lucania, Italia - IT          

5. Med High Private School, Larnaca, Cipru - CY

6. Hochalpines Institut Ftan, Ftan, Elveția - CH

7. Gymnasiet Grankulla samskola, Finlanda - FI

8. IES Guadalpeña, Arcos de la frontera, Spania - ES

9. Haluk Ündeger Lisesi, Istanbul, Turcia - TR

10. Obchodní akademie Praha 2, Praga, Republica Cehă - CZ

11. Institut Saint Joseph, Brüssel, Belgia - BE

12. Externato  de  Penafirme, A-dos-Cunhados, Portugalia - PT

13. 1o ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, (1st Vocational High School of Krya Brysh), Krya Brysh, Grecia - GR

14. South Eastern Regional College, Downpatrick, Irlanda de Nord, UK

Despre proiect și rezumatul acestuia :

Europa a ajuns într-un punct critic: criza din zona euro, percepțiile disparate și nu întotdeauna pozitive ale estului despre vest, nordului despre sud și vice-versa duc la multe întrebări fără răspuns. Se va dezintegra oare Europa sau vom găsi o cale de a construi un viitor comun? Cum va arăta acest viitor comun și care va fi locul fiecăruia dintre noi?

Scopul acestui proiect este să ajute școlile și elevii să descopere Europa din perspectiva celorlalți cetățeni europeni. Cu alte cuvinte, să facem loc unei experiențe de „a ne încălța cu pantofii altuia și de a umbla în ei” (o traducere literală a unei expresii turcești) = de a vedea lumea cu ochii celuilalt. Credem că numai prin procesul de inter-cunoaștere putem deveni empatici. Mai credem că empatia este cheia ce ne va ajuta să descoperim aspecte inedite ale culturii celuilalt, precum și a culturii proprii.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, patru întrebări-pilon ne vor ghida trecerea de la eu la noi și de la prezent la viitor:

Cine sunt eu? (identitatea personală și socială)

Cine este celălalt? (imersiune în diversitatea Europei)

Cine voi fi? (dezvoltarea competențelor și a abilităților pentru piața muncii)

Cine vom fi împreună? (imaginea viitorului Europei)

Obiectivele și strategia proiectului:

 • dezvoltarea empatiei (la nivel analitic, emoțional și practic)
 • încurajarea elevilor de a-și dezvolta competența de gândire superioară
 • conștientizarea elevilor asupra diferitor opțiuni în viață, care sunt în continuă schimbare
 • încurajarea elevilor de a-și dezvolta abilitățile de analiză și anticipare.

 

Proiectul WORDCROSSING

Tipul proiectului: Parteneriat școlar multilateral Comenius

Parteneri:

 1. 1. 5th Gymnasium Trikalon,Trikala, Grecia- GR
 2. 2. GimnazjumPubliczne im. Romana Czerneckiego,Słupia, Polonia- PL
 3. 3. IES Pere VivesVich, Igualada, Spania- ES
 4. 4. Suleyman Demirel AnadoluLisesi, Dortyol / Hatay, Turcia- TR
 5. 5. LiceoScientifico 'Giacomo Ulivi', Parma, Italia- IT

Echipa de proiect:

Prof. Marius Crăciun

Prof. Ileana Vasilescu

Prof. Andrea  Ardelean                      

Prof. Cristina Rettegi

Prof. Trifoi Ioan

Prof. Nedelea Cristina

Obiectivul principal:  

 • Literacy in English (Incurajarea lecturii in limba engleza)

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea conștiinței interculturale în dimensiunea  europeană
 • Promovarea ințelegerii și susținerii reciproce
 • Îmbunătațirea abilităților de comunicare în limba engleză
 • Promovarea interculturalității europene                                             

Descrierea proiectului:

Într-o lume în continua mișcare, educația trebuie să depășească limitele sălii de clasă în vederea pregătirii elevilor pentru societatea coplexă în care trăiesc. Proiectul Wordcrossing are ca prim scop încurajarea cititului atât în limba maternă cât și în limba engleză urmârind, în același timp, introducerea unor strategii de învățare pe tot parcursul vieții. Se dorește, în egală măsură, deschidera unor subiecte de dezbatere pe tema migrării accentuîndu-se interculturalitatea europeană cu scopul de a promova înțelegerea și acceptarea reciprocă. Se dorește ca, prin lecturarea titlurilor propuse, elevii implicați să conștientizeze că, desi vorbesc limbi diferite, un număr impresionant de cuvinte sunt similare sau au migrat dintr-o limbă în alta păstrându-si sau nu sensul avut în limba de origine. Toate activitățile desfășurate pe parcursul proiectului accentuează munca în echipă, colaborarea și susținerea reciprocă.

Beneficiile proiectului:

 1. unitateade invatamant
 • Deschidereinspresistemuleducationaleuropean
 • Perfectarea si semnareaprotocolului de colaborarecucele 5 scoli (Italia, Spania, Grecia, Polonia, Turcia), respectivcuprimariiledinlocalitatileunde se aflaacesteinstitutii de invatamant ;
 • Sprijin financiar pentru baza materială a colegiului si pentrupromovareaactivitatiielevilor si profesorilori ;
 • Implicareaparintilor in activitatilemdesfasurate in colegiu
 • Contributie la relatiacolegiuluicuprimaria si consiliul local
 1. elevi
 • incurajarealecturiiprincontactul direct cucartea ;
 • dezvoltareaincrederii in sine ;
 • dezvoltareacompetentelor de a utilizatehnicile si programelemultimedia (windowsmoovie maker, audacityetc)
 • dezvoltareacreativitatiiprinredactarearecenziilorpentrucartilecitite in vacanta de vara
 • contactul direct cuelemente de cultura si civilizatieeuropeana ;
 • insusireaunorreguli de comportament in societate
 • autoevaluarea in raportcuceilalti ;
 • support pentrualegereacarierei
 • munca in echipa
 • participarea la concursuri, respectivcastigareaconcursului de creatieartistica (BIANCA CONEA – clasa a XI-a E), in Grecia- Trikala

c. cadre didactice

 • ameliorareacunostintelor de limbaengleza
 • cunoastereaparticularitatilorunorsistemeeducationaledin tari cudemocratie bine consolidata ;
 • dezvoltareadorintei de a raspundenecesitatilorelevilor ;
 • preluarea si aplicareaexemplelor de buna practica ;
 • consolidarearespectuluipentrudezvoltareapersonala si profesionala
 • creareaunorrelatii de duratacuprofesoridintarilepartenere

Diseminare și valorizare:

Planul de diseminare va avea în vedere pe toată durata proiectului atât nevoile elevilor, părinților și ale profesorilor cât și nevoile de dezvoltare instituțională ale Colegiului Național ,,Mihai Eminescu’’. Deosebit de importantă va fi relația cu comunitatea locală, în speță cu primăria municipiului Baia Mare în vederea încheierii unui protocol de colaborare între cele 6 instituții de învățământ implicate în proiect cât și între primăriile din cele șase orașe (Trikala - GR,Słupia – PL, Igualada – ES, Dortyol / Hatay- TR, Parma- IT).

 

Proiectul Socrates, Comenius – Şcoală gazdă


Activitatea/proiectul

 

Perioada în care s-a derulat

Anul şcolar 2011-2012

Grup ţintă şi beneficiari la nivelul parteneriatului

Profesori şi elevi din CN „Mihai Eminescu” şi din alte unităţi de învăţământ preunivesritar din oraş, studenţi de la Universitatea de Nord Baia Mare

Coordonator

Rodica Mone – tutore asistent Comenius (Pierre-Damien Traverso, Lyon, Franţa)

Colaboratori : Ileana Vasilescu, Catedra de Limba Franceză

Obiective

● dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză prin intermediul activităţilor specifice, conform proiectului comun

● transmiterea de (noi) valori culturale francofone şi europene

● dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform CECRL

Ariile curriculare implicate

Limbă şi comunicare

Produse finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia

Articole în presa locală şi centrală

Articole în revistele liceului (Eminesciana, Le Voyageur francophone)

Texte traduse

Piese de teatru montate

Diverse produse specifice orelor de limba franceză, respetiv DNL (geografie, economie)

Metodele de evaluare şi de diseminare folosite

- participarea la emisiuni realizate de televiziunile locale;

- articole în presa locală şi centrală;

- întâlniri de lucru cu inspectorul de specialitate şi cu inspectorul pentru programe internaţionale, precum şi cu reprezentanţi ai Ambasadei Franţei;

- monitorizare permanentă de către Agenţia Naţională Socrates;

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale etc.)

Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional

Caracterul inovator

În ţară, în acest an şcolar sunt doar 2 asistenţi Comenius, de unul dintre ei bucurându-se liceul nostru

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute la nivelul instituţional şi la nivelul parteneriatului

Proiectul este sprijinit de Agenţiile Socrates din România şi din Franţa

Conflicting Past – Common Future. A Practical Survival Guide for Young European Citizens

Activitatea/proiectul

Proiect multilateral Comenius,
09-PM-428-MM-GR,
Conflicting Past – Common Future. A Practical Survival Guide for Young European Citizens

Perioada în care s-a derulat

1 august 2009 – 31 iulie 2011

Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului

Elevi şi profesori ai colegiului şi ai instituţiilor partenere, părinţi, comunitatea locală

Proiectul a implicat un număr minim de 150 elevi din Colegiul Naţional Mihai Eminescu. Instituţia a dorit să ia parte în acest proiect pe baza temei propuse şi a aspectelor ce urmau să fie dezbătute: de la dezastrele cauzate de cel de-al doilea război mondial, la cetăţenie activă. Datorită specializării umaniste a Colegiului nostru şi, în special,  a existenţei claselor cu studiul aprofundat al ştiinţelor sociale, considerăm că implicarea noastră în acest parteneriat ar contribui la creşterea motivării elevilor de a studia istoria, geografia, de a se iniţia în studii politice şi culturale, precum şi de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile de conversaţie într-o limbă străină. Într-un cadru mai general, acest proiect urma să ofere elevilor şansa de a medita asupra unor teme precum rasismul, xenofobia, toleranţa, cetăţenia activă în cadrul Uniunii Europene, etc., dar să şi contribuie la creşterea înţelegerii contextelor socio-politico-economice şi culturale din trecut şi prezent, formând astfel nişte cetăţeni conştienţi, verticali şi activi în construirea propriilor societăţi. Mai mult, prin implicarea elevilor la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor propuse în proiect, aceştia ar exersa implicit abilitatea de a învăţa să înveţe, atât de necesară în educarea continuă, precum şi în reuşita pe piaţa muncii.

Coordonator

la nivelul Colegiului Naţional Mihai Eminescu –

prof. Elena Iercoșan

Obiective

 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Dat fiind numărul mare de membri şi diversitatea lingvistică a parteneriatului, participanţii au avut posibilitatea să exerseze mai multe limbi europene, ajungându-se astfel la o integrare mai mare şi o rezonanţă culturală şi spirituală mai intensă în cadrul mobilităţilor şi găzduirilor.
 • de a studia şi reflecta asupra trecutului cu scopul de a produce un Ghid de supravieţuire europeană inovativ, interactiv, on-line şi care să conţină planuri pentru ateliere de lucru;
 • dezvoltarea competenţelor digitale prin folosirea intensă a mijloacelor moderne de comunicare.

Ariile curriculare implicate

-           Om și societate (istorie, cultura civică, sociologie, geografie, filozofie)

-           Limbă și comunicare (limbile engleză, italiană, franceză, germană, spaniolă, precum și altele cunoscute)

-           Tehnologii

Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia

Marele produs final al parteneriatului nostru este, după cum am menţionat anterior, Ghidul on-line interactiv de supravieţuire, care cuprinde activităţi ce pot fi folosite de către orice profesor interesat la clasă. Acest ghid electronic se găseşte la adresa http://www.conflictingpastcommonfuture.com/cms şi este organizat pe secţiuni tematice, care corespund reuniunilor de proiect ce au avut loc pe parcursul celor doi ani de proiect. Cu toate acestea, secţiunea esenţială o constituie forma electronică a ghidului, ce cuprinde indicaţii metodologice de implementare a activităţilor derulate în cadrul temelor abordate, ce poate fi găsit la finalul fiecărei pagini aferente reuniunilor.

Unul din marele rezultate ale acestui tip de parteneriat este dezvoltarea lingvistică într-o limbă străină pe care o trăiesc atât elevii cât şi profesorii. Fiind puşi în situaţia de a comunica în limba engleză şi-a pus amprenta pe ulterioara dezvoltare şi progres academic al elevilor la materia dată. Mai mult decât atât, prin prezenţa la reuniune a vorbitorilor nativi de alte limbi europene (germană, italiană, spaniolă), i-a făcut pe elevi să dorească să exerseze şi ce-a de a treia limbă străină pe care ei o studiază la liceu. Din punctul de vedere al profesorilor, aceştia au reuşit să îşi consolideze şi diversifice vocabularul pe un domeniu diferit de cel uzual, iar necunoaşterea limbii engleze în cazul unora nu s-a dovedit a fi un impediment, ci un stimulent de a începe studiul acesteia, precum şi o ocazie de a conversa într-o altă limbă străină cunoscută.

Participarea la mobilităţi şi implicarea în pregătirea materialelor pentru reuniuni   i-a mobilizat pe elevi  şi a reprezentat un punct de turnură în reaprinderea motivaţiei intrinseci de învăţare, fie ea a materiilor şcolare, fie de aprofundare a cunoştinţelor deja existente. Mai mult, elevii au învăţat să fie mai organizaţi şi riguroşi în elaborarea materialelor. În cadrul activităţilor de cercetare şi a evaluării materialelor şi-au dezvoltat gândirea critică şi analitică, ca mai apoi să exerseze elaborarea unui material academic de prezentare corect şi totodată elegant.

În concluzie, lucrul la acest proiect a însemnat o continuă dezvoltare profesională şi individuală a fiecărui participant în parte, fie el elev sau profesor.

Metodele de evaluare si de diseminare folosite

Există mai multe tipuri de activitatile de diseminare în care ne-am angajat în timpul celor doi ani de proiect.

 

In primul rand, sunt informările neoficiale ale conducerii școlii, profesorilor şi elevilor despre vizitele şi activităţile care au fost organizate acolo, care au avut loc după fiecare vizită.  De asemenea se subînțelege că noutățile despre vizitele noastre au fost răspândite în afara zidurilor instituției, în cadrul cercurilor de prieteni și familii ale elevilor și profesorilor.

În al doilea rând, la revenirea de la fiecare întâlnire de proiect, elevii au fost rugaţi să scrie un eseu despre aceasta şi experienţele pe care le-au avut în timpul vizitei.  Aceste articole au fost publicate în presa locală, rămânând disponibile în versiunea electronică a ziarelor.  Anumite articole au fost, de asemenea, traduse în engleză şi trimise în ţara-gazdă.  Articolul despre reuniunea din Portugalia a fost, de asemenea, tradus in portugheza si tipărit în revista școlii-gazdă.  Articolul despre reuniunea din Lituania a fost difuzata la Radio Romania Cultural, emisiunea pentru juniori în versiunea sa din limba română, iar varianta în limba engleză a acestuia a fost difuzata la emisiunea corespondentă de la radio Berlin.  În opinia noastra, acest lucru s-au dovedit a cea mai extinsă și largă sferă de diseminare a proiectului nostru, deoarece acesta a depăşit graniţele locale, fiind făcute publice la nivel naţional şi internaţional.

Așa cum am mai menţionat deja, am avut, de asemenea, ocazia de a informa profesorii de limbă engleză din județ despre progresul proiectului nostru, oferindu-le, totodată și informaţii de bază despre programele Comenius si avantajele lor, în cadrul consfătuirilor și cercurilor profesorale, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

La un nivel mai oficial, în cadrul etapei de finalizare a parteneriatului, am organizat două activităţi de diseminare pentru două grupuri ţintă - profesorii și elevii de la Colegiul Național Mihai Eminescu.  Pe de o parte, ne-am folosit de oportunitatea ivită pe 9 mai 2011 pentru a prezenta elevilor Colegiului pe scurt principalele aspecte şi rezultatele întregului nostru parteneriat.  Evenimentul a fost organizat ca parte a unui alt proiect internațional derulat în şcoală, intitulat "Călător prin Europa".  Astfel, reprezentanţii echipelor care au participat la diverse reuniuni au avut scurte intervenții, prezentând aspectele abordate în timpul reuniunilor de proiect şi experienţele personale prin care au trecut.

Pe de altă parte, în cadrul consiliului profesoral de la final de an, un grup de elevi participanți la proiect, precum şi coordonatorul acestuia, au susținut o prezentare cuprinzatoare a proiectului recent finalizat, insistând asupra avantajelor și rezultatelor sale, precum și a experiențelor trăite.

Articolele anterior menţionate, toate publicate în ziarele locale, pot fi găsite în forma lor electronică la următoarele adrese:

Polonia: http://www.romaniapozitiva.ro/transilvania/proiecte-internationale-de-exceptie-la-un-liceu-din-baia-mare

Romania: http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/rezistenta-anti-comunista-atelier-de-lucru-la-baia-mare

http://www.informatia-zilei.ro/mm/educatie/proiectul-comenius-a-adunat-in-baia-mare-oaspeti-din-germania-lituania-polonia-si-romania

http://maramureseni.ro/?p=157

Lituania: http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/in-cautarea-chihlimbarului-de-lituania/

Portugalia: www.graiul.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2603:experien-energic-intre-liceeni-din-germania-portugalia-i-romania&catid=5:tineret&Itemid=27

Irlanda de Nord:

http://www.graiul.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3453:elevi-de-la-eminescu-particip-la-un-proiect-comenius-in-irlanda-de-nord&catid=33:educaie&Itemid=7

http://www.informatia-zilei.ro/mm/educatie/doi-elevi-baimareni-au-participat-la-o-reuniune-de-proiect-in-irlanda

Spania:

http://www.romaniapozitiva.ro/cultura/eleve-de-la-%E2%80%99%E2%80%99eminescu%E2%80%99%E2%80%99-discuta-problema-mediului-in-proiect-comenius-in-spania

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)

În cadrul reuniunii iniţiale s-a stabilit ca la finalul fiecărei întâlniri organizate să se utilizeze un chestionar de evaluare a tuturor aspectelor legate de vizită (organizatoric, cantitativ, calitativ, emoţional). Pe lângă acesta, în urma fiecărei mobilităţi efectuate de către reprezentanţii Colegiului Naţional Mihai Eminescu, elevii au fost rugaţi să elaboreze un eseu care să cuprindă şi să reflecte experienţele trăite în timpul vizitei, precum şi lecţiile de viaţă învăţate.

Datorită faptului că la nivelul parteneriatului comunicarea a avut loc în limba engleză, acest lucru i-a făcut pe elevi să îşi îmbunătăţească abilităţile lingvistice din această limbă, folosind-o într-un context real mult mai larg. Mai mult, acest fapt i-a făcut pe elevi să achiziţioneze vocabular nou, legat de tema reuniunilor. Cu toate acestea, deoarece Europa este încă o unitate în diversitate, participarea la mobilităţi s-a dovedit a fi o imensă oportunitate de a exersa şi alte limbi pe care elevii le cunosc.

Pe lângă aceasta, a fost nevoie de dezvoltarea abilităţilor sociale pe parcursul acestui proces. Gama largă de ocazii în care elevii au fost nevoiţi să le folosească şi să le îmbunătăţească a constat în pregătirea proiectelor cu colegii la adaptarea în cadrul echipei internaţionale din timpul întâlnirilor, precum şi relaţionarea cu membrii familiilor-gazdă.

Un alt aspect important este faptul că implicarea elevilor în mobilităţi duce la acumularea de experienţe de viaţă. Mulţi dintre ei nu au părăsit niciodată căminul sau nici măcar regiunea, ca să nu mai spunem de ţară. De aceea, trecerea frontierei a însemnat o experienţă revelatoare pentru ei. Elevii s-au întors din vizite cu lecţii de viaţă învăţate despre cum ar trebui să ne trăim viaţa, modul în care oamenii ar trebui să facă faţă situaţiilor dificile şi să înveţe din acestea, şi de ce flexibilitatea şi deschiderea sunt lucruri pe care noi toţi ar trebui să le împărtăşim. Acest lucru a condus la dezvoltarea şi cultivarea propriei lor personalităţi, prin creşterea respectului faţă de sine, din moment ce o bună parte a timpului şi-au petrecut-o cu familiile, când trebuiau să se descurce pe cont propriu. În consecinţă, elevii au învăţat din experienţe la prima mână despre culturile şi obiceiurile celorlalţi, dar au şi împărtăşit din valorile ţării lor cu gazdele, creând astfel un veritabil schimb cultural de valori şi experienţe.

Întrucât rezultatul final al parteneriatului constă într-un ghid electronic, elevii au trebuit să îşi folosească abilităţile digitale în pregătirea şi crearea materialelor pentru vizite şi teme, precum şi în comunicarea cu partenerii lor străini. Varietatea produselor originale a atras după sine folosirea şi îmbunătăţirea abilităţilor ce presupun procesarea unui text în program Word la elaborarea de prezentări PowerPoint, până la crearea de spoturi video.

În final, lucrul asupra temelor a însemnat exersarea abilităţilor de învăţare. Elevii au înţeles că nimic din ceea ce au făcut nu a fost teorie pură sau inutil. Ei au conştientizat scopul din spatele fiecărei activităţi, fapt ce a determinat o creştere în motivaţia lor intrinsecă pentru învăţare. Anumiţi elevi au luat decizia de elaborare a unei lucrări de atestat în urma vizitei efectuate.

Ca şi în cazul elevilor, şi profesorii au avut ocazia să îşi îmbunătăţească abilităţile lingvistice în timpul pregătirii pentru şi participării la mobilităţi. Acest lucru a însemnat şi actualizarea vocabularului legat de teme specifice şi folosirea unui vocabular mult mai vast decât de altfel este utilizat în cadrul orelor. Mai mult, întâlnind colegi de alte naţionalităţi, profesorii au avut şansa de a exersa şi alte limbi străine cunoscute. Prin acest lucru ei nu au învăţat doar despre cultura şi civilizaţia ţării gazdă, dar au cunoscut şi culturile celorlalte ţări participante, astfel lărgindu-şi orizontul cultural şi îmbogăţindu-şi experienţa de viaţă. Multe din experienţele trăite în timpul vizitelor au avut un efect important asupra dezvoltării lor personale şi profesionale.

Comunicarea intensă a presupus stabilirea unor legături inter-personale mult mai strânse, atrăgând după sine alte experienţe. Profesorii au simţit nevoia să folosească noile tehnologii mai mult în comunicarea lor cu elevii şi alţi colegi cu scopul pregătirii materialelor pentru reuniuni, dar şi pentru schimbul de mesaje cu profesorii străini pentru a menţine relaţii stabilite deja.

Vizitarea şcolilor-gazdă, precum şi asistarea la ore de specialitate, acolo unde acest lucru a fost posibil, a implicat discuţii despre aspecte educaţionale şi schimb de idei despre metode şi experienţe de predare cu alţi profesori, dar şi cu direcţiunea şcolii. Acest lucru a condus la o extindere şi o îmbunătăţire a propriilor percepţii ale profesorilor asupra propriei lor munci, precum şi la aprecierea muncii celorlalţi colegi, dar şi la creşterea motivaţiei profesionale şi a calităţii de predare.

Cât priveşte abilităţile de gestionare a proiectului, participarea la asemenea acţiuni nu poate decât să influenţeze oamenii să devină mai punctuali, exacţi, sistematici şi organizaţi. Cu toate acestea, acest lucru a presupus ca atât profesorii, cât şi coordonatorul de proiect să fie flexibili şi inovativi. Achiziţia acestor calităţi nu a reprezentat un avantaj doar pentru derularea fără probleme a proiectului, ci este o calitate valoroasă transferabilă predării de zi cu zi şi abilităţilor organizatorice.

Un alt impact identificat este faptul că lucrul asupra proiectului a presupus stabilirea unor relaţii interpersonale mai strânse cu elevii participanţi la reuniuni, dincolo de relaţia de la clasă dintre profesor şi elev. Schimbarea acestui cadru a oferit profesorilor o viziune mai largă şi mai profundă a vieţii elevilor, a caracterului, personalităţii, emoţiilor acestora, precum şi a provocărilor cu care se confruntă aceştia, fapt ce a oferit posibilităţi de stabilire a unor discuţii mai personale şi a tratării individualizate a problemelor ce au apărut pe parcurs.

Datorită faptului că şcoala noastră se specializează în studiul limbilor străine (engleza, germana, franceza, italiana şi spaniola) şi a ştiinţelor sociale, tema şi obiectivele parteneriatului nostru au fost integrate cu succes în curriculumul şcolii, evitând necesitatea adaptării acestora cu scopul de a servi proiectului. În cazul instituţiei noastre, temele abordate în cadrul reuniunilor au fost integrate ca lecţii suplimentare în cadrul anumitor materii. În ceea ce priveşte orele de limbi străine, acestea şi-au demonstrat utilitatea şi s-a înregistrat o creştere în interesul pentru acestea în rândul elevilor, dar şi sugestii de a aborda şi studiul altor limbi străine în şcoală.

Deoarece orice proiect aparţine şcolii, şi nu este produsul coordonatorului de proiect, a existat o relaţie strânsă de colaborare între membrii echipei de proiect (profesori şi elevi deopotrivă) şi administraţia instituţiei. Acest fapt se transcrie prin informări asupra evoluţiei activităţilor din proiect, rezultate obţinute, precum şi oferirea şi obţinerea de ajutor la nevoie, pentru bunul mers al lucrului la proiect. Acest lucru a însemnat uneori adaptarea orarului şi a locurilor de desfăşurare a cursurilor pentru a face loc unor activităţi specifice, în special pe timpul reuniunii organizate de Colegiu.

Datorită faptului că proiectul se bazează pe cerinţe inter-curriculare, acest lucru a solicitat o colaborare intensă între profesorii de diferite specialităţi (ştiinţe sociale şi limbă engleză), care, de altfel, în viaţa profesională de zi cu zi este destul de scăzută. Fiecare tabără a avut beneficii în urma unei astfel de colaborări: profesorii de ştiinţe sociale au avut şansa să exerseze şi să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare într-o limbă străină, iar profesorii de limbă engleză au avut oportunitatea de a-şi pune la punct vocabularul specific unor teme anume, fără a mai vorbi de stabilirea unor relaţii interpersonale mai solide în cadrul şcolii.

Parteneriatele multilaterale Comenius se bazează pe o strânsă cooperare între şcoală şi comunitatea locală, deoarece proiectul nu poate avea loc în afara contextului social. Mai mult, o primă condiţie a unui proiect de o asemenea anvergură, în special atunci când se vorbeşte despre mobilităţi, este plasarea elevilor în familii-gazdă cu scopul creşterii schimbului cultural şi a dezvoltării personalităţii individului. Familiile, prin urmare, sunt factorul central în îndeplinirea acestei condiţii. Pe lângă aceasta, ele oferă sprijin emoţional pentru participarea elevilor şi implicarea personală a acestora în proiect.

Ducând aspectul cooperării la un nivel superior, şcoala şi-a strâns relaţiile cu alte organizaţii locale. Aceasta a primit suport informaţional şi logistic de la Departamentul de Turism din cadrul Prefecturii Maramureş. Pe lângă aceasta, multe alte organizaţii au venit în sprijinul Colegiului Naţional Mihai Eminescu în vederea unei organizări reuşite a reuniunii de proiect din România, oferind sprijin logistic, informaţional, financiar şi de documentare, precum echipa managerială de la Memorialul Durerii de la Sighetu Marmaţiei, unul din locurile de desfăşurare a principalelor activităţi din cadrul întâlnirii, o bine-cunoscută agenţie de turism locală, precum şi un restaurant local.

Noi credem că participarea într-un program de acest gen aduce şcolii unul din cele mai mari beneficii, şi anume renumele şcolii la nivel local, naţional şi internaţional.  În consecinţă, candidaţii la admiterea în Colegiul nostru devin atraşi de acesta în dorinţa lor de a participa la proiecte similare, ştiind că există o mare probabilitate de implicare a instituţiei în asemenea activităţi extracurriculare.

La nivel naţional, acest lucru aduce recunoaşterea din partea oficialităţilor de nivel înalt a eforturilor depuse pentru promovarea unor standarde superioare de educaţie. Ca atare, Colegiului Naţional Mihai Eminescu i-a fost decernat de trei ori la rând titlul de „Şcoală Europeană”, a primit trei premii „Made for Europe” şi două titluri „European Label” pentru proiecte anterioare.

La nivel internaţional, şcoala câştigă o mai mare credibilitate cu un istoric impresionant de proiecte Comenius în vederea implicării în viitoare parteneriate de acest fel.

Caracterul

inovator

După cum sugerează şi titlul proiectului, Trecut conflictual – viitor comun. Un ghid practic de supravieţuire pentru tinerii cetăţeni europeni, produsul final al parteneriatului nostru este un ghid metodologic ce conţine planuri şi instrucţiuni pentru lecţii, activităţi şi ateliere de lucru legate de anumite teme istorice, geografice, sociale şi culturale. Mai mult, din moment ce ghidul este prezentat sub formă de pagină web, acesta este disponibil oricărei persoane interesate. (disponibil la: http://www.conflictingpastcommonfuture.com/cms/ )

Mai exact, în ceea ce priveşte reuniunile de proiect în care a fost implicată instituţia noastră, materialele pregătite pentru acestea au fost depuse spre păstrare şi consultare într-un dosar ce poate fi găsit la biblioteca Colegiului Naţional Mihai Eminescu.  În acest mod, şi elevii au acces la informaţiile adunate cu scopul de a-şi extinde orizonturile cunoaşterii, de a se pregăti suplimentar pentru anumite teme sau, pur şi simplu, de a citi de plăcere pentru a cunoaşte alte lumi şi civilizaţii.

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului

După cum sugerează și titlul parteneriatul nostru , (Trecut conflictual - viitor comun.  Un ghid practic de supravieţuire pentru tinerii cetățeni europeni), rezultatul proiectului nostru este un indrumar metodologic care cuprinde planurile şi instrucţiunile pentru lecţii specifice legate de teme, activităţi şi ateliere de lucru. In plus, deoarece ghidul preconizat există sub forma de pagină web, materialele sunt disponibile pentru oricine este interesat de problemele în cauză, atât timp cât pagina ce îl găzduiește poate fi susținută financiar din banii proiectului.  (disponibil la: http://www.conflictingpastcommonfuture.com/cms/)

Pentru a fi mai exacți, referitor la întâlnirile de proiect în care echipa Romaniei a fost implicată, a existat întotdeauna un fişier disponibil pentru toate ţările participante și care conţine toate materialele pregatite pentru reuniune, precum şi cele produse în timpul activităţilor/atelierelor. Prin urmare, instituția noastra are toate materialele elaborate în timpul reuniunilor stocate electronic pe dispozitive de memorie.  Toate materialele au fost adunate într-un singur fişier mare şi sunt disponibile pentru consultare în biblioteca școlii, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

În cele din urmă, la secțiunea "Proiecte" de pe pagina web a Colegiullui Național Mihai Emienscu a fost atașată și adresa electronică a proiectului, pentru a putea fi mai ușor vizitat. Mai mult, site-ul web European Shared Treasure se prezintă ca o altă mare posibilitatea de a ne face publice rezultatele din cadrul parteneriatului, atât la nivel naţional, cât și cel european

 

PROIECT INTERNAŢIONAL ÎN PARTENERIAT ROMÂNIA- BAIA MARE ŞI FRANŢA – ORTHEZ, 11-22 MAI 2012

În vederea unei colaborări optime şi având ca obiectiv promovarea francofoniei, s-a derulat prezentul proiect în parteneriat, cu participarea la festivalul de teatru „ PANTOMIMES „ din localitatea ORTHEZ-FRANCE.

Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Baia Mare a participat cu piesa de teatru „ LES MAMELLES DE TIRESIAS”, de Guillaume Apollinaire şi cu un colaj de dansuri populare.

Organizatori Roumanie : prof. Simona Ungureanu

prof. Maria Ciumau,prof. Comenius Pierre-Damien Traverso

Organizatori France : - directeur du festival : Nicole Delapparant

- equipe organisatrice et les familles d`accueil

Director: prof. Crăciun Marius

Director adj.: prof. dr. Vasilescu Ileana

Director festival France: prof. Nicole Delapparent

Elevii participanţi la realizarea acestui proiect cu varste cuprinse intre 14-17 ani: ABRIHAM GIULIA ,ARDELEAN IOANA ,GROŞAN SILVIA ,FILIP ADRIANA ,MATEŞAN LAVINIA ,BOROTA FLORINA ,BĂRBULESCU CARLA ,PUSTAI ROXANA ,FĂT CRISTINA ,POP ANCA LUCIA ,CHIŞ ROXANA ,COMAN AMALIA LIANA ,TĂTAR EMANUELA

Equipe organisatrice: prof. Simona Ungureanu, prof. Maria Ciumau

M. Traverso Pierre-Damien-assistant linguistique Comenius

Collaborateur- pièce de théâtre: M. Andrei Dinu- acteur, Théâtre Municipal Baia Mare

Directeur: prof. Crăciun Marius

Directeur festival: prof. Nicole Delapparant

Activitatea / proiectul

Distinctia- European Label 2010 pentru proiectul Comenius “Imiganţii. Trecut şi prezent. Spre o mai bună integrare?” 08-PM-572-MM-FR derulat in perioada 1 septembrie 2008- 31 iulie 2010

Perioada în care s-a derulat

Martie 2011

Grup ţintă şi beneficiar, la nivelul parteneriatului

Elevi , cadre didactice, părinţi, comunitatea locală din cele 6 ţări partenere :

1. Lycée du Granier, La Ravoire Cedex, France- instituţie coordonatoare   http://www.ac-grenoble.fr/granier
2. Georg Büchner-Gymnasium, Seelze, Germany , http://gbgseelze.de
3. Istituto Comprensivo Fumane “Lorenzi B.'',Verona, Italy , http://www.europole.org
4. Liceum Ogólnokształcace in Tarnów, Poland, http://www.ii-lo.tarnow.pl
5. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Baia Mare, România, http://cneminescu.licee.edu.ro
6. Bursa Polis Koleji / Bursa Police College, Bursa, Turkey, http://www.bursapoliskoleji.k12.tr

Coordonator

Mariana Gabriela Hudrea

Obiective

-          Obiectivul cheie este  cel lingvistic, limba engleză fiind limba de comunicare; astfel elevii conştientizează  imporţanta limbii engleze ca instrument de comunicare la nivel internaţional

-          Dezvoltarea înţelegerii dimensiunii interculturale a societăţii europene, precum şi surmontarea stereotipurilor şi prejudecăţilor , astfel încât imigranţii să fie mai bine integraţi în cadrul societăţii

Ariile curriculare implicate

Limba şi comunicare, Om şi societate,  Arte

Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia

 • Pliante
 • Pagina Web http://www.immigrants-past-and-present.eu/
 • Grupuri de discuţii pentru elevi şi profesori: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Blogul proiectului http://immigrants-past-and-present.blogspot.com/
 • Chestionar referitor la felul în care elevii din cadrul şcolilor partenere  precum şi părinţii acestora percep fenomenul imigraţiei
 • Studiu privind perceptţia imigranţilor în cele şase ţări partenere : http://www.immigrants-past-and-present.eu/events.html
 • Interviuri cu imigranţi (DVD, prezentari Power Point)
 • Filme, CD-uri, prezentări PowerPoint, fotografii

Metodele de evaluare şi de diseminare folosite

Feedback-uri în scris; discuţii pe marginea activităţilor derulate; articole în presa locală şi naţională ;

http://cn-eminescu-baiamare.blogspot.ro/2011/03/european-language-label-bianca.html

http://cn-eminescu-baiamare.blogspot.ro/2011/03/european-language-label-patrick.html

http://www.gazetademaramures.ro/colegiul-8222-mihai-eminescu-8221-premiat-cu-distinc-ia-european-label-10762

http://immigrants-past-and-present.blogspot.ro/2011/01/european-label-2010-for-eminescu.html

http://www.culturalazi.ro/emisiuni/es.shtml?sh=41&ed=9491&arh=1&y=2011

http://staticlb.didactic.ro/uploads/magazines/116/44/31//eminesciana_nr._6_pt._web.pdf

 

 

Impactul ( asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)

Creşterea prestigiului instituţiei

Elevii si cadrele didactice care au participat la conferinta  si mobilitati in cadrul proiectului si-au imbunatatit competentele lingvistice in limba engleza

Elevii au fost foarte încântați să socializeze şi să-şi facă noi prieteni in ţările partenere.

Elevii au câștigat din experiențele de călătorie în alte ţări şi de a fi găzduiți de familii care  proveneau dintr-o altă cultură decât a ţării lor.

Elevii şi-au îmbunătăţit competenţele de exprimare in limba  engleză şi prin vizionarea de materiale in limba  engleză, participarea la dezbateri, redactarea de eseuri şi de feedback-uri , parte din ele prezentate pe blog şi pe site-ul proiectului.

Elevii au început să înțeleagă mai bine fenomenul complex al emigraţiei şi riscurile aferente. Acest lucru s-a realizat prin răspunsurile la chestionare, prin pregătirea materialelor pentru  reuniunile de proiect, in cadrul dezbaterilor organizate la clasa şi in cadrul reuniunilor. Acestea au  contribuit, in buna măsura,  la dezvoltarea competentelor civice şi de comunicare intr-o limba străina şi a competentelor digitale si tehnologice.

Realizarea materialelor din cadrul proiectelor ( chestionare, sinteze, prezentări) au stimulat munca in echipa şi spiritul de echipă. Dar cel mai mult  i-au ajutat la dezvoltarea celor patru competenţe de comunicare intr-o limba străina ( vorbire, ascultare, scriere si lectură).

 

Caracterul  inovator

Studiile asupra fenomenului imigraţiei şi sinteza realizată  au fost abordate in mod  organizat şi sistematic  prin realizarea unei cercetări şi stabilirea unui plan de acțiune rezultat din această activitate de cercetare.

Elevii au participat la elaborarea de chestionare şi tot ei le-au aplicat. Cu sprijinul profesorilor de sociologie din școala au procesat datele culese şi au elaborat materiale de sinteză in limbile română şi engleză ( cu sprijinul profesorilor de limba  engleză).

Redactarea  de eseuri tematice in cadrul cărora elevii si-au exersat/dezvoltat  competentele de exprimare a unei opinii personale in limba  engleza, expedierea prin intermediul poștei electronice şi apoi publicarea acestora pe Blog ( de către  profesorii coordonatori)  a fost un exercițiu complex care a dezvoltat competenţele de comunicare în scris  in limba engleză  şi competentele digitale.

Au învățat cum se organizează  şi cum se desfășoară o conferință. Pregătirea  si prezentarea materialelor  in fata  unui public multinațional numeros a fost o experiența complexă de învățare şi trăire emoțională care ii ajută la dezvoltarea profesională şi personală.

Dimensiunea europeană a reuniunilor de proiect au oferit cadrul perfect pentru poziționarea lor in context european. Elevii şi-au descoperit şi conștientizat calităţile lor şi ale semenilor lor, putând deveni astfel cetățeni europeni implicați.

Tehnicile de lucru utilizate in cadrul proiectului  sunt transferabile in activitățile  curriculare si extracurriculare. De exemplu utilizarea blogului ca jurnal al activităților proiectului este de real folos şi in cadrul activității școlare curente.

Blogul păstrează mărturii asupra principalelor activităţi în care elevii au fost  implicați. Este in același timp şi un excelent material de diseminare a activităților desfășurate.

 

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului

Dezbaterile realizate cu elevii, întâlnirile cu imigranţi, interviurile realizate în România şi în Germania, i-au ajutat pe elevi să înţeleagă mai bine complexitatea problemelor cu care se confruntă emigranţii în momentul când ajung într-o ţară străină.

Munca în echipe internaiţonale i-a ajutat pe elevi să-şi dezvolte spiritul de echipă, producând împreună materiale valoroase: interviuri, planuri de afaceri etc.

Eseurile publicate pe blog, feedback-urile scrise în urma reuniunilor de  proiect  i-au ajutat să-şi dezvolte competenţe de  exprimare în scris într-o limbă străină şi le-a dat încredere în potenţialul lor creativ.

Experienţa dobândită de cadrele didactice  le ajută pe acestea să  organizeze  activităţi  asemanătoare şi după terminarea proiectului( vizionarea filmului It’s a Free World, dezbateri, întâlniri cu imigranţi).

 

"BORDERLINE" - "The frontier: a no man’s land, a passage way, bridge and barrier between people, countries, stories"

Prof. coordonator: Mariana HUDREA