Proiectele cadrelor didactice din Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare - blog

Proiectul: Walking in each other’s shoes

Ce este Comenius?

Comenius este prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, prin care Comisia Europeană sprijină financiar instituțiile de învățământ preuniversitar în realizarea de parteneriate școlare, care duc la creșterea calității și la consolidarea dimensiunii europene în educație.

Programul Sectorial Comenius urmărește:

 • dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor;
 • sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie activă.

Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puțin trei instituții din trei țări diferite. Una din instituțiile implicate în parteneriat iși asumă rolul de coordonator de proiect. Activitățile din proiect se derulează pe o perioadă de doi ani.

Titlul proiectului: Walking in each other’s shoes          

Nr.de referință: COM-13-PM-673-MM-DE

Limba de comunicare: engleza

Instituțiile partenere:

1. Fach- und Berufsoberschule Erlangen, Germania - DE  - coordonator

2. South Downs College, Waterlooville, Anglia, UK

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzm 11 Września  2001R, Kalisz Pomorski, Polonia - PL

4. Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci ", Vallo della Lucania, Italia - IT

5. Med High Private School, Larnaca, Cipru - CY

6. Hochalpines Institut Ftan, Ftan, Elveția - CH

7. Gymnasiet Grankulla samskola, Finlanda - FI

8. IES Guadalpeña, Arcos de la frontera, Spania - ES

9. Haluk Ündeger Lisesi, Istanbul, Turcia - TR

10. Obchodní akademie Praha 2, Praga, Republica Cehă - CZ

11. Institut Saint Joseph, Brüssel, Belgia - BE

12. Externato  de  Penafirme, A-dos-Cunhados, Portugalia - PT

13. 1o ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, (1st Vocational High School of Krya Brysh), Krya Brysh, Grecia - GR

14. South Eastern Regional College, Downpatrick, Irlanda de Nord, UK

Despre proiect și rezumatul acestuia :

Europa a ajuns într-un punct critic: criza din zona euro, percepțiile disparate și nu întotdeauna pozitive ale estului despre vest, nordului despre sud și vice-versa duc la multe întrebări fără răspuns. Se va dezintegra oare Europa sau vom găsi o cale de a construi un viitor comun? Cum va arăta acest viitor comun și care va fi locul fiecăruia dintre noi?

Scopul acestui proiect este să ajute școlile și elevii să descopere Europa din perspectiva celorlalți cetățeni europeni. Cu alte cuvinte, să facem loc unei experiențe de „a ne încălța cu pantofii altuia și de a umbla în ei” (o traducere literală a unei expresii turcești) = de a vedea lumea cu ochii celuilalt. Credem că numai prin procesul de inter-cunoaștere putem deveni empatici. Mai credem că empatia este cheia ce ne va ajuta să descoperim aspecte inedite ale culturii celuilalt, precum și a culturii proprii.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, patru întrebări-pilon ne vor ghida trecerea de la eu la noi și de la prezent la viitor:

Cine sunt eu? (identitatea personală și socială)

Cine este celălalt? (imersiune în diversitatea Europei)

Cine voi fi? (dezvoltarea competențelor și a abilităților pentru piața muncii)

Cine vom fi împreună? (imaginea viitorului Europei)

Obiectivele și strategia proiectului:

 • dezvoltarea empatiei (la nivel analitic, emoțional și practic)
 • încurajarea elevilor de a-și dezvolta competența de gândire superioară
 • conștientizarea elevilor asupra diferitor opțiuni în viață, care sunt în continuă schimbare
 • încurajarea elevilor de a-și dezvolta abilitățile de analiză și anticipare.

 

Proiectul WORDCROSSING

Tipul proiectului: Parteneriat școlar multilateral Comenius

Parteneri:

 1. 1. 5th Gymnasium Trikalon,Trikala, Grecia- GR
 2. 2. GimnazjumPubliczne im. Romana Czerneckiego,Słupia, Polonia- PL
 3. 3. IES Pere VivesVich, Igualada, Spania- ES
 4. 4. Suleyman Demirel AnadoluLisesi, Dortyol / Hatay, Turcia- TR
 5. 5. LiceoScientifico 'Giacomo Ulivi', Parma, Italia- IT

Echipa de proiect:

Prof. Marius Crăciun

Prof. Ileana Vasilescu

Prof. Andrea  Ardelean

Prof. Cristina Rettegi

Prof. Trifoi Ioan

Prof. Nedelea Cristina

Obiectivul principal:  

 • Literacy in English (Incurajarea lecturii in limba engleza)

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea conștiinței interculturale în dimensiunea  europeană
 • Promovarea ințelegerii și susținerii reciproce
 • Îmbunătațirea abilităților de comunicare în limba engleză
 • Promovarea interculturalității europene                                             

Descrierea proiectului:

Într-o lume în continua mișcare, educația trebuie să depășească limitele sălii de clasă în vederea pregătirii elevilor pentru societatea coplexă în care trăiesc. Proiectul Wordcrossing are ca prim scop încurajarea cititului atât în limba maternă cât și în limba engleză urmârind, în același timp, introducerea unor strategii de învățare pe tot parcursul vieții. Se dorește, în egală măsură, deschidera unor subiecte de dezbatere pe tema migrării accentuîndu-se interculturalitatea europeană cu scopul de a promova înțelegerea și acceptarea reciprocă. Se dorește ca, prin lecturarea titlurilor propuse, elevii implicați să conștientizeze că, desi vorbesc limbi diferite, un număr impresionant de cuvinte sunt similare sau au migrat dintr-o limbă în alta păstrându-si sau nu sensul avut în limba de origine. Toate activitățile desfășurate pe parcursul proiectului accentuează munca în echipă, colaborarea și susținerea reciprocă.

Beneficiile proiectului:

 1. unitateade invatamant
 • Deschidereinspresistemuleducationaleuropean
 • Perfectarea si semnareaprotocolului de colaborarecucele 5 scoli (Italia, Spania, Grecia, Polonia, Turcia), respectivcuprimariiledinlocalitatileunde se aflaacesteinstitutii de invatamant ;
 • Sprijin financiar pentru baza materială a colegiului si pentrupromovareaactivitatiielevilor si profesorilori ;
 • Implicareaparintilor in activitatilemdesfasurate in colegiu
 • Contributie la relatiacolegiuluicuprimaria si consiliul local
 1. elevi
 • incurajarealecturiiprincontactul direct cucartea ;
 • dezvoltareaincrederii in sine ;
 • dezvoltareacompetentelor de a utilizatehnicile si programelemultimedia (windowsmoovie maker, audacityetc)
 • dezvoltareacreativitatiiprinredactarearecenziilorpentrucartilecitite in vacanta de vara
 • contactul direct cuelemente de cultura si civilizatieeuropeana ;
 • insusireaunorreguli de comportament in societate
 • autoevaluarea in raportcuceilalti ;
 • support pentrualegereacarierei
 • munca in echipa
 • participarea la concursuri, respectivcastigareaconcursului de creatieartistica (BIANCA CONEA – clasa a XI-a E), in Grecia- Trikala

c. cadre didactice

 • ameliorareacunostintelor de limbaengleza
 • cunoastereaparticularitatilorunorsistemeeducationaledin tari cudemocratie bine consolidata ;
 • dezvoltareadorintei de a raspundenecesitatilorelevilor ;
 • preluarea si aplicareaexemplelor de buna practica ;
 • consolidarearespectuluipentrudezvoltareapersonala si profesionala
 • creareaunorrelatii de duratacuprofesoridintarilepartenere

Diseminare și valorizare:

Planul de diseminare va avea în vedere pe toată durata proiectului atât nevoile elevilor, părinților și ale profesorilor cât și nevoile de dezvoltare instituțională ale Colegiului Național ,,Mihai Eminescu’’. Deosebit de importantă va fi relația cu comunitatea locală, în speță cu primăria municipiului Baia Mare în vederea încheierii unui protocol de colaborare între cele 6 instituții de învățământ implicate în proiect cât și între primăriile din cele șase orașe (Trikala - GR,Słupia – PL, Igualada – ES, Dortyol / Hatay- TR, Parma- IT).