ADMITERE 2014

SUBIECTE DATE LA PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA LIMBA STRĂINĂ

LIMBA ENGLEZĂ - (pdf)

LIMBA FRANCEZĂ - (pdf)

LIMBA GERMANĂ - (pdf)

SUBIECTE DATE LA PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR

LIMBA ENGLEZA

LIMBA FRANCEZA

LIMBA GERMANA

PROBA DE APTITUDINI MUZICALE ȘI COORDONARE MOTRICĂ - educator puericultor

PROBA DE APTITUDINI COMUNICARE ȘI DICȚIE- educator puericultor

Pentru clasele cu profil pedagogic se organizeaza  probe de verificare a aptitudinilor

La specializarea educator - puericultor, in cadrul concursului de admitere, se vor sustine probele eliminatorii mentionate la specializarea invatatori - educatoare, in anexa III la OMECTS nr. 4802/31.08.21010:

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învaţate în clasele I- VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) Reproducerea, dupa model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectiva a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;

c) alergare 600 m – fara cerinţa de timp (implica un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

- memorie motrica si coordonare;

- starea funcţionala a coloanei vertebrale;

- funcţie normala a sistemului cardio-respirator;

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei obiecte cu o tema plastica propusa de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

-receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;

-încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviu

Interviul consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectura la prima vedere;

c) participare la o conversaţie cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

Aptitudinile investigate sunt:

-capacitatea de a comunica;

-dicţia.

NOTA:

1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”.

2. Respingerea la o proba atrage dupa sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.

3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.

4. Comisia pentru fiecare  proba de aptitudini este alcatuita din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.

5. Presedintele comisiei este directorul unitatii de invatamant